De E-zone faciliteit en Exportregeling van Curaçao

De E-zone (economische zone) is een door de overheid aangewezen gebied of gebouw in Curaçao. In de economische zone mogen zich alleen exportgerichte bedrijven vestigen. Deze bedrijven kunnen diensten verlenen, producten verkopen, deze importeren of exporteren. De afnemers van deze ondernemingen moeten in beginsel buiten Curaçao gevestigd zijn. Vestiging in de E-zone kan een zeer interessante investering zijn vanwege de lage productie- en bedrijfskosten, waaronder een zeer laag tarief aan winstbelasting(vennootschapsbelasting) van slechts 2%.

In 2014 is naast de E-zone faciliteit een nieuwe fiscale regeling ingevoerd: de Exportregeling. Om in aanmerking te komen voor deze regeling hoeft een onderneming niet in een E-zone gevestigd te zijn, maar kunnen zij zich vestigen op iedere gewenste plaats in Curaçao. Deze regeling is grotendeels ingevoerd als alternatief voor de huidige offshore-vennootschappen, voor welke de overgangsregeling nog tot 2019 geldt. De regeling is echter toegankelijk voor alle handelsactiviteiten die ook in de E-zone gevestigd zouden kunnen worden. De belastingdruk (winstbelasting) bedraagt slechts 4% (3,86%).

Te mooi om waar te zijn? Nee. Deze fiscale faciliteit(en) zijn tot stand gekomen en door Nederland en internationaal goedgekeurd ter bevordering van de werkgelegenheid, het deviezenverkeer en de financiële sector van dit aantrekkelijke eiland. Hoe dat zit, leest u op deze website.