Belastingregime

Per 01/01/2015 zal de nieuwe Belastingregeling Nederland-Curaçao in werking treden. Deze regeling vervangt de oude Belasting Regeling Koninkrijk (BRK).
De fiscale regelgeving op Curaçao is neergelegd in landsverordeningen en kent veel gelijkenissen met het Nederlandse fiscale regime. Toch zijn er ook significante verschillen. Wij geven u een opsomming van de meest relevante belastingen en tarieven per 01/01/2015.

Landsverordening op de winstbelasting
Curaçao kent een winstbelasting, vergelijkbaar met de Nederlandse vennootschapsbelasting. Het algemene tarief bedraagt 25%. Naar verwachting zal dit tarief de komende jaren nog dalen. De vennootschapsbelasting in Nederland bedraagt 20% over de eerste € 200.00, daarna 25%. Voordelen uit een “aanmerkelijk belang”, vergelijkbaar met de Box 2 heffing, worden belast met een tarief van 19,5%. Dit geldt m.i.v. 2015 voor ingezetenen ook voor de voordelen uit een Stichting Particulier Fonds (SPF). De dividendbelasting bedraagt 10% (NL: 15%) en kan als voorheffing op de AB-heffing worden verrekend. Net als in de Nederlandse wetgeving kent Curaçao de deelnemingsvrijstelling en de Fiscale eenheid.

Landsverordening inkomstenbelasting.
Evenals Nederland kent Curaçao voor de inkomstenbelasting een progressief schijventarief. Het tarief beloopt 10,75 – 49% (NL: 26,25 – 52%). In de belastingschijven zit, gelijk Nederland een premie voor de AOW.

Landsverordening omzetbelasting
Bij de omzetbelasting is er een significant verschil. De Nederlandse (en Europese)wetgeving kent de belasting over de toegevoegde waarde (BTW). Curaçao kent het Cascade-stelsel. Over elke schakel in de keten is derhalve omzetbelasting verschuldigd. De betaalde omzetbelasting is niet verrekenbaar als voorbelasting. De tarieven bedragen per post 6, 7 of 9%. Transacties/leveringen buiten Curaçao zijn vrijgesteld van omzetbelasting.

Nederland Curacao
Soortbelasting Tarief Tarief
Vennootschapsbelasting / Winstbelasting 20-25% 2-25%
Schenk- en erfbelasting / Successiebelasting 10%-40% 2%-25%
Inkomstenbelasting 36.25%-52% 10,75%-48,25%
Omzetbelasting / Algemene Bestedingsbelasting 0%/6%/21% 6%/7%/9%
Overdrachtsbelasting 2% 4%
Dividendbelasting / Opbrengstbelasting 15% 10%
Aanmerkelijk belangheffing 22%-25% 19.5%
Vermogensbelasting (Box III) 30% 0%