De E-zone faciliteit

Vanaf 2001 kent Curaçao Economic-Zone (E-zone) faciliteiten. Een E-zone is een stuk terrein of gebouw dat is aangewezen tot E-zone waar handelingen met goederen kunnen plaatsvinden en waar, of van waaruit, diensten kunnen worden verricht. Binnen deze zone gelden hele gunstige belastingfaciliteiten.

Bedrijven die gevestigd zijn in de goederen E-zones zijn voornamelijk internationaal georiënteerde vennootschappen die Curaçao als doorvoerland gebruiken. De goederen ondergaan handelingen, waarna ze vervolgens worden doorgezonden naar voornamelijk (Latijns) Amerika. In de diensten E-zones treffen we voornamelijk vennootschappen aan die diensten aanbieden via internet. Het is van groot belang dat de diensten gericht zijn op het buitenland. Op zijn hoogst 25% van de omzet mag gegenereerd worden door transacties met inwoners van Curaçao. Bovendien is op de winst die met deze 25% omzet wordt gerealiseerd de winstbelastingfaciliteit niet van toepassing.

In een E-zone kunnen zich alleen rechtspersonen vestigen met een in aandelen verdeeld kapitaal zoals de Curaçaose naamloze vennootschap. Een vennootschap die zich wil vestigen in een E-zone moet een verzoek indienen bij het bestuurscollege.

Welke belastingfaciliteiten zijn er onder andere van toepassing?

  • 2% winstbelasting (tot en met het jaar 2025) in plaats van belastingheffing tegen het normale Curaçaose winstbelastingtarief van 25% (2015);
  • Vrijstelling van omzetbelasting en vrijstelling van invoerrechten en
  • Specifieke loonbelastingfaciliteit voor werknemers van de E-zone vennootschap