De Export regeling

De Curaçao export regeling die op 1 januari inging en die onderdeel uitmaakt van de Curaçaose wetgeving op de winstbelasting, vormt een belangrijke stap in het scheppen van een concurrerende belastingwetgeving voor bedrijven die gevestigd zijn op curaçao of die een exportbedrijf willen starten op het eiland. De regeling kan ook van toepassing zijn op bedrijven die op dit moment gebruik willen maken van de offshore belastingtarieven van Curaçao.

De exportregeling is ingesteld om bedrijven te compenseren voor mogelijke nadelige concurrentievoorwaarden die gelden voor Curaçao en als stimulans voor de exportbranche van Curaçao. De regeling is ook voordelig voor de werkgelegenheid in de exportsector en daarmee gerelateerde branches.

Belastingvoordelen
De exportregeling is een belastingmaatregel voor bedrijven en sectoren op Curaçao waarvan de activiteiten voornamelijk betrekking hebben op het exporteren van goederen en/of diensten; dat wil zeggen dat minstens 90% van hun winsten afkomstig moeten zijn uit activiteiten van buiten Curaçao. De exportregeling stelt bedrijven in staat, hun inkomsten te laten vallen onder een effectieve winstbelasting van ongeveer 3,86%. Dit percentage is samengesteld uit een combinatie van het algemene percentage op de winstbelasting van 25% dat van toepassing is op 5% van de winst, terwijl de overige 95% van de inkomsten wordt belast met 2,75%. In de toekomst kan het effectieve belastingpercentage zelfs nog lager worden als het percentage van de algemene winstbelasting nog verder omlaag gaat. Bovendien zullen bedrijven met een beurslicentie geen omzetbelasting hoeven te betalen op Curaçao. De meeste internationale opererende bedrijven vallen in deze categorie. Extra voordeel is dat de stimulans niet beperkt is tot bepaalde aangewezen gebieden en dat (voorlopige) vergunningen geen voorwaarde zijn om in aanmerking te komen voor de regeling.

Kwalificerende activiteiten
Zoals eerder gemeld, bestaat één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de exportregeling eruit dat een bedrijf zijn winst uitsluitend of vrijwel uitsluitend (minimaal 90%) behaalt uit activiteiten buiten Curaçao. Met de volgende activiteiten kan een bedrijf in aanmerking komen voor een exportregeling:

  • De export van goederen
  • Onderhoud en reparatie van goederen van bedrijven gevestigd buiten Curaçao
  • Onderhoud en reparatie van machines en andere apparatuur die zich buiten Curaçao bevindt
  • E-commerce activiteiten
  • Andere vormen van dienstverlening die op het buitenland zijn gericht, waaronder opslag, activiteiten op het gebied van financiering en vergunningen, de uitgifte van vergunningen voor het gebruik van bedrijfsmiddelen, het beheer van aandelen in andere bedrijven of lidmaatschap van een coöperatieve onderneming.

Kwaliteit
Behalve dat er moet worden voldaan aan de criteria voor wat betreft de kwalificerende activiteiten, worden er ook enkele eisen gesteld op het gebied van kwaliteit. Wil een bedrijf in aanmerking komen voor de exportregeling, dan moet dat bedrijf, of de onderneming waartoe het bedrijf op Curaçao behoort, een substantiële aanwezigheid hebben op Curaçao voor wat betreft de aard en grote van de activiteiten op Curaçao. Door het opnemen van de reeds internationaal geaccepteerde norm in de nationale wetgeving, toont Curaçao zijn wil om te voldoen aan de internationale normen en zijn focus op kwaliteit van zakendoen. Dit laatste is ook belangrijk om te garanderen dat de regeling in de toekomst te handhaven is, gezien de internationale ontwikkelingen en de focus op kwaliteit. De minister van Financiën zal nadere richtlijnen uitgeven over de manier waarop de kwaliteitseisen in de praktijk dienen te worden gebracht.

Potentiële kandidaten
De combinatie van de focus van de exportregeling op zowel de export van goederen en diensten, als op kwaliteit, maakt de regeling met name interessant voor dienstencentra, internationale transportactiviteiten, handelsondernemingen, zogenoemde offshore banken, coördinatiecentra en hoofdkantoren van multinationals of bedrijven die al een vestiging hebben op Curaçao, maar hun activiteiten willen uitbreiden naar klanten in het buitenland. De exportregeling kan ook interessant zijn voor bedrijven die al een vestiging hebben op Curaçao en nog vallen onder de offshore belastingtarieven. De offshore belastingtarieven werden al in 2002 afgeschaft, maar de regeling loopt nog door tot en met 2019. Hoewel er dus nog vijf jaar te gaan zijn, zijn veel zakelijke verplichtingen aangegaan voor langere tijd, zodat het uitermate belangrijk is om ruim van tevoren rekening te houden met de definitieve afschaffing van het offshore belastingtarief in 2019. Het zou dus in bepaalde zaken interessant kunnen zijn om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor de exportregeling, zelfs vóór de datum waarop offshore tarieven definitief worden afgeschaft.

Samenvatting
In het kort biedt de nieuwe exportregeling een interessante stimulans voor bedrijven die een onderneming willen opzetten op Curaçao en biedt deze continuïteit voor bepaalde bedrijven die op dit moment gebruikmaken van de offshore belastingtarieven op het eiland. Deze incentives, gecombineerd met Curaçao’s geografische locatie, zijn krachtige belasting- en juridische infrastructuur, zijn meertalige en hoogopgeleide arbeidspotentieel, plus het feit dat het deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden, maakt Curaçao een uitermate aantrekkelijke hub voor business.