De Antilliaanse N.V.

De Naamloze Vennootschap is op Curaçao de meest gebruikte rechtspersoonlijkheid in het handelsverkeer. De Naamloze Vennootschap is geregeld in het Antilliaanse Wetboek van Koophandel. Oprichting geschiedt bij notariële akte. Vóór de oprichting moeten de statuten door het Departement van Justitie worden beoordeeld en goedgekeurd. De regeling is te vergelijken met de in Nederland vereiste “Verklaring van geen bezwaar”. Direct na de oprichting moet de N.V. worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Behalve het deponeren van de statuten moet opgave plaatsvinden van het doel, het maatschappelijk en geplaatste aandelenkapitaal, de personalia van de directie en – indien van toepassing – de Raad van Commissarissen en eventuele procuratiehouders.

Het minimum geplaatste aandelenkapitaal bedraagt voor gewone N.V.’s Naf. 10.000,= (+/- € 3.800). Dit minimum is hoger voor banken, verzekeringsmaatschappijen of N.V.’s die op een beurs verhandelde schuldbrieven uitgeven. Minstens één directeur moet ingezetene zijn van Curaçao of moet hier gevestigd zijn. In veel gevallen wordt hier gebruikt gemaakt van een trustkantoor of accountant. Zij geven feitelijk de leiding aan de onderneming, verzorgen vergunningen en doen de fiscale aangiften.

Het is aan te bevelen de N.V. door een in Nederland gevestigde rechtspersoon (bijv. een Besloten Vennootschap) te laten oprichten. Zo kunt u, door gebruik te maken van de deelnemingsvrijstelling, belastingvrij dividend naar Nederland over maken. Wanneer u vervolgens naar privé gaat over maken krijgt u te maken met de Nederlandse “aanmerkelijk belangheffing” van Box 2 (2015: 25%). Vindt u dat een domper op de feestvreugde? Bekijk dan de informatie over de Stichting Particulier Fonds of Private Foundation (SPF). Er zijn tal van mogelijkheden om de effectieve belastingdruk echt tot 2% te beperken!.